Bezdzietnosc

W dzisiejszych czasach ciągle zmienia się styl życia rodzinnego wraz z liczbą członków w rodzinie. Ostatnio coraz bardziej popularniejszą rodziną staje się ta, która składa się z ojca, matki oraz jednego dziecka. Jest to oczywiście drastyczna sytuacja dla demografii danego państwa. Maleje, bowiem liczba ludności oraz wzrasta przewaga osób starszych nad młodymi, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem. Czasami zdarza się nawet, że małżonkowie nie chcą, albo też nie potrafią mieć dziecka. Jeżeli brak posiadania potomstwa w rodzinie wiąże się z tym, że jest to spowodowane przez czynniki biologiczne to nie należy potępiać małżonków, tylko z tego powodu, że są bezpłodni. Jednak problem pojawia się wtedy, kiedy małżonkowie z różnych przyczyn nie chcą mieć dzieci. Odbija się to, bowiem na społeczeństwie, które nie znajduje żadnego usprawiedliwienia dla takich osób. Rodzina powinna, bowiem składać się zarówno z obojga rodziców, jak i przede wszystkim z potomstwa, które jest przecież wielkim błogosławieństwem każdej rodziny.

Dodaj komentarz