Jeśli przejrzy się piśmiennictwo dotyczące rodziny, bardzo łatwo można zauważyć, że znacznie więcej miejsca przyznaje się macierzyństwu niż ojcostwu. Przez bardzo długi okres uznawano, że rola ojca ogranicza się do zaspokojenia potrzeb materialnych rodziny. Na szczęście w ostatnich latach można

Wydawałoby się, że agresja jest zjawiskiem, którego nie powinno doświadczyć się w środowisku rodzimym. Przecież rodzina powinna zapewniać wsparcie, otaczać swoich członków miłością i pomocą. Niestety badania pokazują, że to często rodzina jest źródłem zachowań agresywnych u dzieci. Czasami przyczyną