Dzisiejsza rodzina napotyka na wiele problemów, z którymi radzi sobie lepiej lub gorzej. Trudności dotyczą niemal każdej familii, a idealne rodziny tak naprawdę nie istnieją. W każdej rodzinie zdarzają się konflikty, spory i zgrzyty, z którymi trzeba umieć sobie poradzić. …

Rodzina w najprostszym rozumieniu jest podstawową grupą społeczną, która tworzy społeczeństwo. Tradycyjna rodzina składa się z dwojga rodziców – ojca i matki oraz potomstwa – dzieci. Dzisiaj definicja rodziny jest nieco szersza i bardziej rozbudowana z uwagi na przemiany społeczne …