Rola ojca w wychowaniu dziecka

Jeśli przejrzy się piśmiennictwo dotyczące rodziny, bardzo łatwo można zauważyć, że znacznie więcej miejsca przyznaje się macierzyństwu niż ojcostwu. Przez bardzo długi okres uznawano, że rola ojca ogranicza się do zaspokojenia potrzeb materialnych rodziny. Na szczęście w ostatnich latach można zauważyć, że modele ojcostwa zdecydowanie się zmieniły, a sami ojcowie uważają, że maja prawo do większego zaangażowania w życie dziecka i całej rodziny. W dawnych czasach autorytet ojca był niejako nadawany z góry, istniał niezależnie od tego, jaki był konkretny ojciec. Współcześni mężczyźni muszą autorytet wypracować sobie samodzielnie. Zapewnienie bytu rodzinie leży zarówno po stronie mężczyzn jak i kobiet, ale samo wychowanie rodzinne jest nie tylko domeną matek ale i ojców. Niestety współczesny ojciec bywa nadal dość nieobecny w rodzinie. Taki jest niestety stygmat naszych czasów. Niektórzy ojcowie uważają również, że ich rola w wychowaniu dziecka zaczyna się, kiedy jest ono już duże. To nieprawda. Już w okresie, kiedy dziecko jest malutkie, rola ojca jest nie do przecenienia. Wtedy właśnie jest szansa na zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa. Ojciec może malucha kąpać, przewijać, pilnować godzin karmienia, usypiać. Wtedy nawiązuje się z dzieckiem najściślejsze relacje. Ważne jest, by matka włączała swojego partnera do opieki nad dzieckiem, Nie powinna być o te relacje zazdrosna, bo dziecko po prostu potrzebuje obojga rodziców. Równie istotne jest oddziaływanie ojca w dalszym etapie życia potomka i to bez względu na płeć. Zupełnie inne relacje są dzieci z ojcem niż z matką. Kobieta jest zawsze bardziej zachowawcza. Wielu rzeczy się boi, nie na wszystkie pozwala, a przecież dziecko w pewnym okresie potrzebuje oderwania się od rodzicielskiej opieki i próby samodzielnego poradzenia sobie ze światem. Potwierdzają się też założenia specjalistów, którzy twierdzą, że ogromną rolę odgrywa ojciec w odkrywaniu pasji naukowych u dziecka, a także w osiąganiu dobrych wyników w nauce. Dla chłopca ojciec jest wzorem moralnym. Można dostrzec, że naśladuje on jego moralne postawy. Ojciec jest wzorem odwagi, siły, honoru. Mały chłopiec stara się być takim jak tata. Oczywiście z biegiem czasu ta potrzeba identyfikacji się zmienia, ale dobry ojciec zawsze pozostanie wzorem. Dla dziewczynki ojciec jest synonimem opieki i wzorem prawdziwego mężczyzny. Bardzo często, w dorosłym życiu, poszukują one partnerów, którzy mieliby cechy podobne do cech charakterów dobrych ojców. Postawa ojca w poważnym stopniu wpływa na późniejsze szczęście w dorosłym życiu.

Dodaj komentarz

Next Post

Podstawowe funkcje rodziny

śr. mar 2 , 2016
Każdy z nas wychowywał się w rodzinie i każdy z nas posiada rodzinę, a co za tym idzie jest jej częścią. Czy jednak zastanawialiśmy się czym jest rodzina i jakie funkcje ona spełnia? Spróbujmy zatem zdefiniować pojęcie rodziny. Otóż rodzina jest pewnego rodzaju komórką, z jednej strony najmniejszą, ale z […]