Podstawowe funkcje rodziny

Każdy z nas wychowywał się w rodzinie i każdy z nas posiada rodzinę, a co za tym idzie jest jej częścią. Czy jednak zastanawialiśmy się czym jest rodzina i jakie funkcje ona spełnia? Spróbujmy zatem zdefiniować pojęcie rodziny.
Otóż rodzina jest pewnego rodzaju komórką, z jednej strony najmniejszą, ale z drugiej strony podstawową komórką społeczną. Aby całe społeczeństwo – podobnie jak cały organizm człowieka – mogło poprawnie funkcjonować, muszą prawidłowo rozwijać się wszystkie lub przynajmniej zdecydowana większość rodzin, czyli właśnie poszczególnych komórek.
Wśród podstawowych funkcji jakie spełnia bądź powinna spełniać rodzina psychologowie wyróżniają przede wszystkim funkcję prokreacyjną. Polega ona tym, że dwoje kochających się ludzi zawiera związek małżeński, a więc zakłada rodzinę, a owocem ich ogromnej miłości jest potomstwo, które od pierwszych dni życia będzie otoczone miłością obojga rodziców. To właśnie bezgraniczna i bezwarunkowa miłość rodziców zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i warunkuje jego prawidłowy rozwój.
Kolejną ważną i podstawową funkcją jest bez wątpienia funkcja opiekuńczo-wychowawcza polegająca na sprawowaniu opieki nad noworodkiem, a także przejawiająca się w wyrażaniu czułości wobec maluszka, troskliwości i poświęceniu. Daje ona radość młodym rodzicom a jednocześnie gwarantuje szczęście dziecku.
Inna ważną funkcją rodziny jest funkcja socjalizacyjna, która sprowadza się do tego, że rodzice powinni przekazywać potomstwu normy i uznawane wartości w danym społeczeństwie. Dziecko obserwując swoich rodziców naśladuje ich i dotyczy to nie tylko najprostszych czynności takich jak ubieranie się, jedzenie, ale także sposobu odnoszenia się do siebie, rozwiązywania problemów czy odpowiednich postaw czy poglądów. Aby w pełni realizować tą funkcję trzeba z dzieckiem rozmawiać i tłumaczyć mu poszczególne zachowania lub wyjaśniać dlaczego nie są one korzystne. Kiedy dziecko wykształci u siebie określony system wartości samo będzie potrafiło skorygować swoje zachowanie i wówczas nie będzie konieczności nakazywania lub zakazywania.
Rodzina powinna także wspomagać rozwój osobowości czyli indywidualnych właściwości psychicznych jednostki. Kiedy dziecko jest chwalone, doceniane przez swoich najbliższych nabiera pewności siebie i wiary we własne możliwości. Jeśli natomiast wysiłek dziecka jest niedoceniany bądź niedostrzegalny przez rodziców traci ono motywację do działania, staje się nieśmiałe a nawet lękliwe i w przyszłości trudno będzie mu się uporać z ewentualnymi przeciwnościami losu.
Nie można też zapomnieć o funkcji kulturoznawczej. Jeśli rodzice zabierają dziecko np. na koncerty, do teatru, kina czy na wystawę malarstwa pokazują mu świat pozwalając tym samym ocenić co mu się podoba. Jeśli rodzice nie pomogą odkrywać  i poznawać dziecku kultury nie będzie jej znało. Wielu artystów w różnych wywiadach stwierdza: „od dzieciństwa lubiłem śpiewać” czy „zamiłowanie do malarstwa wyniosłam z domu” – oznacza to, że w ich rodzinach prawidłowo spełniano funkcję kulturoznawczą.
I wreszcie funkcja ekonomiczna. Aby zaspokoić wszelkie potrzeby materialne członków rodziny trzeba mieć na to odpowiednie środki finansowe. Miłość, która jest podstawową wartością w rodzinie nie wykarmi jej członków, nie wyposaży ich w ubrania czy mieszkanie. Rodzina do prawidłowego rozwoju musi posiadać pieniądze i choć one nie są najważniejsze, to jednak bez ich posiadania nie można mówić o poprawnym funkcjonowaniu rodziny. Im lepiej rodzina gospodaruje, zarządza swoimi zasobami pieniężnymi, tym lepsze osiąga rezultaty i wychowuje bardziej świadome potomstwo.

Dodaj komentarz

Next Post

Okres dojrzewania – rodzice kontra dzieci

śr. mar 23 , 2016
Dojrzewanie to nieunikniony okres w życiu każdego nas. Rodzice często mówią, że najtrudniejszy jest okres niemowlęcy, kiedy to dziecko nie potrafi określić co mu dolega, co jest nie tak jak być powinno, jednak wraz z upływem czasu przekonują się, że okres ten wcale nie był taki trudny, bo najtrudniejsze dopiero […]

Podobne