Przedszkole

przedszkoleWraz z upływem miesięcy, nasze dzieci rozwijają się. Gdy czas żłobka odchodzi w zapomnienie, nasze dziecko zaczyna kontynuować swój rozwój w innej instytucji opiekuńczo – wychowawczej. Przedszkole, bo o, nim tu mowa jest właśnie taką instytucją, która skupia dzieci już od 2,5 roku, aż do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, czyli od ukończonych 7 lat. Przedszkole jest bardzo starą instytucją wywodzącą się z ery ochronek, które były formą opiekuńczą dla ubogich dzieci prowadzonych głównie przez osoby duchowne oraz filantropów. Przedszkole miało spełniać rolę wychowawczą oraz kształtującą młode umysły przygotowując je do funkcjonowania w społeczeństwie. Przedszkole miało również zapewniać opiekę dzieci w chwili, gdy rodzice byli w pracy. W Polsce rodzice nie są zobligowani wysyłać dzieci wcześniej do przedszkoli niż te ukończą pięć lub sześć lat.
Przedszkole i jego misja
Działalność przedszkola oraz wszelkie cele i zadania regulują akty prawne. Do głównych zadań przedszkoli należy:
– kształtowanie umiejętności społecznych przez wykonywanie różnych zadań oraz porozumiewanie się z dorosłymi
– pomoc w prawidłowym rozwijaniu mowy u dzieci
– wyrabianie w dzieciach nawyków higienicznych oraz kulturalnych
– wychowywanie przez sztukę (śpiew, plastyka, aktorstwo)
– wychowanie dla poszanowania zwierząt oraz roślin
– wyrabianie dbałości o własne bezpieczeństwo oraz innych
– przygotowanie wstępne do nauki czytania oraz pisania
– wychowywanie w duchu powinności obywatelskich, rodzinnych oraz patriotycznych.

Każde przedszkole po odbyciu przez dziecko co najmniej rocznego pobytu informuje na papierze rodziców o dojrzałości dziecka do przystąpienia w poczet uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. W przypadku braku dojrzałości możliwe jest odroczenie od obowiązku szkolnego.

Dodaj komentarz

Next Post

Podstawowe funkcje rodziny

wt. sie 4 , 2015
Rodzina w najprostszym rozumieniu jest podstawową grupą społeczną, która tworzy społeczeństwo. Tradycyjna rodzina składa się z dwojga rodziców – ojca i matki oraz potomstwa – dzieci. Dzisiaj definicja rodziny jest nieco szersza i bardziej rozbudowana z uwagi na przemiany społeczne i kulturowe, które nastąpiły na przestrzeni wieków. Dzisiaj założenie rodziny […]

Podobne