Co to jest władza rodzicielska?

Dzieci, do chwili ukończenia przez nie osiemnastego roku życia, podlegają władzy rodzicielskiej. Nakłada to na rodziców pewne obowiązki i prawa względem dziecka, ale wcale nie oznacza, że rodzic może sprawować nad swoim podopieczny władzę nieograniczoną i postępować z nim całkowicie według swojej woli i uznania. Musi bowiem dostosować się do określonych zasad i norm społecznych, a jego działania nie mogą spowodować krzywdy dziecka, nie tylko psychiczne, fizycznej, ale i materialnej. Rodzice mają prawo wychowywać swoje dziecko według zasad, które w ich przekonaniu są słuszne. Nie mogą one jednak być sprzeczne z normami obowiązującymi w danym społeczeństwie. Muszą dbać o rozwój fizyczny , psychiczny i intelektualny dziecka. Jeśli zachodzi jakiekolwiek uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest w rodzinie poddawane przemocy fizycznej lub psychicznej, powołane do tego instytucje mają prawo interweniować i zadbać o dobro dziecka. Rodzice zobowiązani są łożyć na dziecko i zapewniać mu dobre warunki rozwoju. Dzieci, nawet po ukończeniu osiemnastego roku życia, mają prawo wymagać od rodziców, by łożyli na jego naukę. W określonych sytuacjach może nawet zażądać finansowego wsparcia i walczyć o to w sądzie. Władza rodzicielska dotyczy bardzo różnorodnych aspektów życia dziecka. To nie tylko opieka fizyczna i psychiczna, ale i reprezentowanie w sądzie, sprawowanie nadzoru nad ewentualnym majątkiem nieletniego. Dobrze jest, kiedy rodzice przed podjęciem ważnych decyzji konsultują się z dzieckiem i zasięgają jego opinii. Oczywiście dobrze jest, kiedy uwzględniają też jego życzenia, naturalnie w granicach rozsądku. Sprawując władzę nad dzieckiem, rodzice powinni też pamiętać, że nie mogą wobec dziecka stosować żadnych kar cielesnych. W naszym kraju wciąż jeszcze są osoby twierdzące, że kary cielesne nie są niczym złym. Uczą dzieci dyscypliny i dostosowania do obowiązujących norm. Należy jednak pamiętać, że dziecko jest człowiekiem, ma swoją godność, której nie można łamać poprzez stosowanie kar cielesnych. Egzekwując prawa rodzicielskie nie można czynić tego z pogwałceniem woli dziecka. Ma ono bowiem prawo do własnych wyborów i poglądów. Rodzice nie mogą na przykład narzucić dziecku poglądów religijnych lub światopoglądu. Nastolatek może mieć już bardzo sprecyzowane i ugruntowane poglądy. Trzeba to szanować, bo inaczej może dojść do rozluźnienia tak ważnych dla rodziny węzłów. Dobre sprawowanie władzy rodzicielskiej nie jest proste, ale warto włożyć w to sporo serca, bo w ten sposób nawiązujemy z naszymi dziećmi kontakt na całe życie.

Dodaj komentarz

Next Post

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

pt. sty 22 , 2016
Źródło: Kancelaria Prawna w KatowicachWładza rodzicielska jest sprawowana przez rodziców od chwili narodzin dziecka do momentu ukończenia przez nie osiemnastego roku życia, czyli do osiągnięcia pełnoletności. Zdarza się jednak, że władza rodzicielska może ulec ograniczeniu, zawieszeniu, a nawet rodzice mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej, chociaż dzieje się to w bardzo […]

Podobne